Motor Nöron Hastalığı Türleri

Motor Nöron Hastalığı, motor nöron tutulum bölgesine ve semptomların başladığı vücut kısmına bağlı olarak dört ana tipte sınıflandırılabilir. Farklı türlerin tümü arasında ortak bir örtüşme olabilir.  Bu nedenle çeşitli hastalık türlerini sınıflandırmak faydalı olsa da pratikte bu kadar spesifik olmak her zaman mümkün değildir.

Amyotrofik lateral skleroz (ALS)

ALS, hem üst hem de alt motor nöron tutulumu ile görülen en yaygın MNH türüdür. ALS, kas güçsüzlüğü ve sertliği, aşırı aktif refleksler ve bazı durumlarda hızla değişen duygular ile karakterizedir. Başlangıçta uzuvlarda güç kaybı olur. Konuşma, yutma ve nefes alma kasları da genellikle daha sonra etkilenir.

Progresif bulbar Paralizi (PBP)

Konuşma ve yutma kaslarını içeren ilerleyici bulber felç formlarıdır. Bu işlevleri kontrol eden sinirler, eynin alt kısmında bulbus (soğancık) denilen bölgede bulunur, dolayısıyla bulber palsi (felç) olarak adlandırılır. Uzuv kasları da daha sonra etkilenebilir. PBP,  ALS teşhisi alan kişilerin yaklaşık dörtte birini etkiler ve hem üst hem de alt motor nöronların tutulumu belirgindir.

Progresif Müsküler Atrofi (PMA)

Progresif kas atrofisi, MNH teşhisi alan kişilerin  yalnızca küçük bir bölümünü etkiler ve ALS ve PBP tiplerine kıyasla daha yavaş bir ilerleme hızına ve daha uzun hayatta kalma oranına sahiptir. Esas olarak alt motor nöronlara zarar verir. Erken belirtiler, elin güçsüzlüğü veya sakarlığı olarak fark edilebilir. Eksik refleksler, kas kaybı ve güçsüzlük ile karakterizedir.

Primer Lateral Skleroz (PLS)

PLS, yalnızca üst motor nöronları içeren nadir bir MNH formudur ve bazı insanlar ellerde beceriksizlik veya konuşma problemleri yaşayabilse de esas olarak alt uzuvlarda güçsüzlüğe neden olur. Bazı durumlarda PLS, ALS'ye dönüşmesine rağmen, yaşam süresi esasen normal olabilir.

TOP
Dil Seçiniz