Başvuru süresi 1 Eylül - 30 Eylül   

ALS/MNH Derneği, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İlköğretim, lise ve dengi okullar, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu'nda okumakta olan anne veya babası ALS hastası olan öğrencilere eğitim bursu vermektedir. 2023-2024 Eğitim Yılı burs başvuruları, internet üzerinden yapılacaktır.  

Adaylık Şartları:

1.    T.C. Vatandaşı olmak,

2.    Annesi veya babası ALS hastası olmak,

3.    Maddi imkândan mahrum olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başarı Koşulları:

a) İlköğretim, Lise ve dengi okullarda okuyanlar için sınıf geçme veya diploma notunun 5 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 50

b) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 50) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'den fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz)

Not:
1- Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz.

2- Başvuru şartlarını sağlayan her aileden bir öğrenciye burs verilecektir. Müracaat sayısı derneğin belirlediği sayıdan az olursa başarı kriterleri uygulanarak en başarılı öğrencilerden başlayarak eksik sayı miktarı kadar öğrenci için birden fazla müracaat eden ailelerin öğrencilerine burs verilecektir.

BAŞVURU:

Burs başvuruları artık dijital olarak da yapılabilmektedir! Google hesabınız var ise (gmail) II. maddede yer alan formu doldurarak, eksiksiz olarak istenilen evrakları internetten  yükleyebilirsiniz. 

Evrakları kargo ile gönderecekseniz en altta yer alan burs başvuru formunu yazdırarak, aşağıda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak derneğimize kargo ile gönderebilirsiniz!

I- Burslara başvuru 1 Eylül - 30 Eylül  arasında yapılacaktır.

II- Burs Başvuru Formunuinternet üzerinden  BURADAN doldurabilirsiniz .  Eksik evrak olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır

Gerekli belgeler: 

I- İlkokul, Lise ve dengi okullarda okuyanlar için en son aldığı karnenin fotokopisi (veya internet çıktısı) veya diplomanın fotokopisi

II- Yükseköğrenime  yeni  kayıt yaptıranlar;  ÖSS  Sonuç  Belgesinin örneğini,

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)

III- Tüm Öğrenciler;
TC Kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi ile ailenin mali durumunu gösteren belgeleri (Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumundan aile reisi adına gelirsizlik belgesi), annesi veya babasının hastalık raporunu  ekleyerek derneğe ulaştırırlar.

SEÇİM:

Burs Komisyonu müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre ALS/MNH Derneği'nden ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçecek. Başvuru fazla olması halinde başarı kriterleri esas alınacaktır.  Kesin sonuçlar ALS/MNH Derneği yönetim kurulunca burs kazanan öğrenciler internet sayfasında duyurulacaktır. 

BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra Ekim ayı itibariyle 8 ay ödeme yapılacaktır.

BURSUN KESİLMESİ:

Burs, öğretim döneminin sonunda otomatik olarak kesilmektedir. Her öğretim dönemi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir

Online başvuru sırasında sorun yaşıyorsanız, Burs başvuru formunu indirmek için tıklayınız 

ALS MNH DERNEĞİ

7-8. Kısım villalar karşısı, Afet yönetim merkezi arkası 34158 ATAKÖY İSTANBUL

Tel: (+90 212) 559 59 19, (+90 212) 559 50 55 Fax: (+90 212) 559 44 84

E-posta: bilgi@als.org.tr

TOP
Dil Seçiniz